Noorderhavenkade

In 1932 wordt de Noorderhaven gegraven om de Rotterdamse Schie aan te laten sluiten op het Noorderkanaal voor de beurtvaart. Marktwaar kan bijvoorbeeld van en naar de Melkmarkt (tegenwoordig het Stadhoudersplein) over het water vervoerd worden.
De beurtvaart loopt echter sterk terug en de gemeente besluit de haven weer te dempen. Dat gebeurt in 1940. Een gedeelte van de Rotterdamse Schie is dan al gedempt.

Als Blijdorp en Bergpolder in de jaren ‘30 worden ingericht is er in de plannen vreemd genoeg niet nagedacht over scholen. De ontstane ruimte op de Noorderhavenkade wordt benut voor het plaatsen van enkele scholen.

In de naoorlogse jaren ‘48 – ‘49 werden zogenaamde “nissenhutten” aangekocht. Dit zijn plaatijzeren onderkomens voor geallieerde militairen, die inmiddels wegens de demobilisatie zijn ontruimd. Deze omgebouwde nissenhutten hebben nog jaren dienst gedaan, onder andere voor de Prinses Beatrixschool en de Keuchenius MULO.

Waar de Noorderhavenkade grenst aan de Gordelweg was ooit de eerste openbare rolschaatsbaan.

Daar waar je ooit door de pontjesbaas voor 3 cent vanaf de Talmastraat de Noorderhaven kon worden overgezet, is nu nog steeds een brede groenstrook met verschillende (basis)scholen en een sporthal.

Omstreeks 1938. Overvaren met het pontje vanaf de Talmastraat over de Noorderhaven kostte 3 cent. Foto: Collectie Stadsarchief Rotterdam.
Rolschaatsbaan op de Noorderhavenkade. Op de achtergrond zijn de nissenhutten te zien. Foto: Still uit de film 4016-BB-4603-01 Collectie Stadsarchief Rotterdam

Het Buitenmuseum Blijdorp is een bewonersinitiatief, mogelijk gemaakt door de Wijkraad Blijdorp en Blijdorpse Polder.